เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ส่งเสริมการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ในประเทศ ชุมชนท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงและเติบโตสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

ชิงเงินรางวัลและเข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายในต่างประเทศ มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

ประเภท “ธุรกิจเกิดใหม่”

- รางวัลชนะเลิศ               300,000 บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ 1     200,000 บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ 2     100,000 บาท


ประเภท “ต่อยอดธุรกิจ”

- รางวัลชนะเลิศ               300,000 บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ 1     200,000 บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ 2     100,000 บาท


คุณสมบัติ

  • บุคคลทั่วไป อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๑)
  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจ
  • สัญชาติไทย
  • ไม่ได้เป็นบุคลากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ รวมทั้งคณะกรรมการของสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม


ดูข่าวทั้งหมด