สมัครทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD โดยเขียนชื่อผู้ส่งผลงาน

โดยส่งเอกสารมาที่
เรียน ผู้อำนวยการกองประสานการลงทุน ชั้น 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400