ลงทะเบียนร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล “TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่”